Pianostämmarens arbetsplatser varierar från hem till konsertsalar

Miska Männikkö arbetar som pianostämmare vid Helsingin Steinway Piano Gallery. Arbetet kräver gehör, men framför allt god handaskicklighet. Allt grundar sig på handarbete och lyssnande. Enligt Miska är en pianostämmare lite som en kombination av ingenjör, konstnär och huskarl.

Se på videon för att lära dig om vad som hör till en pianostämmares arbetsdag.

Video: Skills Finland

Bekanta dig med den relevanta examen!