Pinja ville gå både gymnasiet och yrkesskolan

Vad fick dig att välja laboratoriebranschen?

Vetenskap och matematik intresserade mig, så laborantyrket verkade passande. Jag ville inte endast avlägga gymnasiet efter grundskolan och fundera på framtiden i tre år. Jag ville även avlägga en yrkesexamen, så dubbelexamen var en bra lösning för mig.

Hur har det varit att studera?

Yrkesskolan har öppnat många möjligheter i arbetslivet och fortsatta studier. Även om det ibland är tungt att studera två examina, är jag tacksam att jag valt just denna stig.

Genom yrkesskolan har jag fått vara med i yrkesskicklighetstävlingar, vilka har gett mig självsäkerhet samt tillit i det egna kunnandet. Jag fick även gjort ett par studieavsnitt under Mästare-tävlingen, vilket lättade på trycket i studierna.

Vad har varit det bästa med studierna?

En fin sak har varit att jag vid yrkesskolan började hitta saker jag var bra på och som jag gillade. Exempelvis är det viktigt för att schemalägga saker. Jag vill att alla mina uppgifter är under kontroll. Detta lyckades bra vid Tredu, eftersom man kan göra uppgifter i efterskott, bara man kommer överens om det med läraren.

Har du jobbat vid företag under studietiden?

Jag har avlagt två inlärningsperioder, av vilka en var ett sommarjobb. Jag var även en månad i Tyskland som utbytesstuderande vid ett företag inom branschen.

Vad har du för planer inför framtiden?

Jag har tänkt hålla ett mellanår, för att jobba och studera till intagningsproven. Min plan är att söka till universitetet för att studera något inom den medicinska vetenskapen.

Bekanta dig med den relevanta examen!