Processkötares yrkesberättelse – direkt in i arbetslivet efter studierna

Mira Lehtonen har utbildat sig till processkötare. Hon är nöjd med arbetsmöjligheterna, eftersom det kommer att ske ett generationsskifte när flera erfarna arbetstagare går i pension.

Se på videon för att höra vad Mira berättar om sina studier och övergång i arbetslivet.

Video: Tredu
Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!