Rörmontörens roll utvidgas i framtiden

Teknikens utveckling syns i rörmontörens vardag. Arbetsuppgifterna utvidgas, och det krävs allt mer kunnande och kompetens av rörmontörerna. Energisparande har blivit en viktig aspekt, och att flytta vatten från en plats till en annan effektivt och med minimal mäng svinn är en del av energisparandeprocessen. Det kommer kontinuerligt nya uppfinningar på marknaderna. En modern rörmontör hanterar både nya och äldre rörsystem.

Nestori Räisänen berättar på videon om rörmonterarens arbete och om de olika arbetsuppgifterna som hör till yrket.

Video: Skills Finland

Bekanta dig med den relevanta examen!