Säkerheten är prioritet i flygplansmekanikers arbete

Flygplansmekaniker måste vara uppdaterad om nya säkerhetsbestämmelser och följa internationella rekommendationer i sitt arbete. Branschen kräver förutom fysisk uthållighet även förmåga att tåla stress.

Se på videon för att höra vad flygplansmekanikerstuderande Samu och Osmo berättar om sina studier.

Video: Varia

Bekanta dig med den relevanta examen!