Schaktare trivs utomhus och räds inte att använda ens stora maskiner.

I videon berättar Heli och Väinö hurdana studierna inom byggbranschen är. Den del som gäller schaktare börjar i punkt 2.25.

Videon finns endast på finska.

Video: Saimaan ammattiopisto Sampo

Bekanta dig med den relevanta examen!