Skidorna böts ut för motorkälken

Renskötsel består av gamla, ofta hundratals år gamla traditioner. Trots att dessa traditioner fortfarande följs, har renskötseln utvecklats och ny teknologi skapar nya möjligheter. Renskötare Erik Valle berättar hur en renskötares vardag ser ut i moderna tider. Yrket har ändrats men traditionerna står kvar.

Video: Skills Finland

Bekanta dig med den relevanta examen!