Skogsmaskinsförare har fritt och ansvarsfullt arbete

Hur valde du din bransch?

Jag vet inte varifrån idén kom. Men jag har bott på landet hela mitt liv, kanske det påverkade.

Hur har studierna varit?

Mycket praktiska, vilket har varit trevligt. Nu under det andra studieåret består kanske en tredjedel av tiden av teori och resten av tiden är vi i skogen. Första gången jag styrde en skogsmaskin var jag nervös, men jag blev snabbt van. Jag har nu deltagit i Mästare-tävlingarna och kommit ända till finalen.

Hur ser en typisk studiedag ut?

Skolan börjar klockan 8.30. Vanligtvis åker vi genast på morgonen ut i terrängen och stannar där till klockan tre. Lärarna är med och ger oss råd i arbetet. Vi arbetar i små grupper. Vad gäller teori har vi studerat till exempel till C-körkort. Med C-körkort får man köra både personbil och lastbil.

Vad tycker du särskilt om med studierna?

I princip är arbetet verkligt fritt, i skogen får man själv bestämma vad man gör och hur. Detta medför naturligtvis också ansvar. Och en solig dag är det förstås mycket trevligare att vara ute än inomhus. Det här yrket passar den som kan arbeta självständigt, gillar ansvar och trivs ensam. Arbetet är ganska mekaniskt, så man kan tänka på andra saker samtidigt.

På vilka arbetsplatser har du genomfört inlärning i arbetet?

I slutet av det första året röjde jag skog och planterade träd i en månad. Nu på våren under det andra året har jag ingått ett några månader långt utbildningsavtal med Mettä-Kalle Oy för att köra skogsmaskin. Jag arbetar alltså dagtid utan lön, men jag lär mig massor. Jag har avklarat teoretiska delar på distans också nu under våren.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag utexamineras om ett år och har för avsikt att börja arbeta. Sysselsättningen är god inom vår bransch, men det kan hända att jag måste åka någon annanstans i Finland eller utomlands för att arbeta. I ett senare skede kan också företagande vara ett alternativ. I princip skulle jag också någon gång långt i framtiden kunna tänka mig fortsatta studera till exempelvis skogsbruksingenjör.

Text: Pirkko Soininen
Kuva: Juuso Jalava

Bekanta dig med den relevanta examen!