Skolbussförarens arbete känns rätt

Kari Karjalainen utexaminerades som busschaufför för ett år sedan och fick genast efteråt sysselsättning vid transportföretaget Kuljetus Lakkapää. Familjeföretaget, som verkar i Lahtis, Lappland och huvudstadsregionen, har vuxit snabbt som aktör inom person- och godstransporter och rekryterar regelbundet nya arbetstagare.

Karjalainen hittade arbetsplatsen som skolbussförare vid Lakkapää genom en arbetspraktik som ingick i bussförarstudierna.

– Under studietiden tittade jag på vilka bussbolag som är verksamma i Lahtis. Lakkapää verkade intressant och jag kontaktade dem angående en praktikplats. Och så blev det, först var jag åtta veckor på praktik här, berättar han.

– Skolbussförarens arbete är mycket trevligt. På morgonen kör jag barnen till skolan och på eftermiddagen kör jag dem tillbaka hem. På sommaren är det meningen att jag ska köra servicetrafik, fortsätter Karjalainen.

Under studietiden fick man köra och öva tillräckligt

Studierna för bussförare motsvarade bilden av branschen.

– Under studietiden fick man köra och öva med buss alldeles tillräckligt. Färdigheterna har ännu finslipats i det praktiska arbetet.

Skolbussförarens arbete är socialt och självständigt

Arbetet som skolbussförare känns nu som min grej.

– Jag hade redan tidigare utbildat mig till lastbilschaufför och arbetade tio år på en flygplats. När arbetet inte längre passade mig, utbildade jag mig till datanom. Men gnistan tändes för bussförarutbildningen och i och med skoltransporterna även för arbete med barn.

– Mitt arbete är delvis mycket socialt, men en stor del är också självständigt och initiativrikt arbete, beskriver han.

Text och bild: Kaisa Tärmänen / Salpaus