Småmaskinsreparatör genom bilbranschen

Kaisa Pietarinen studerar bilbranschen och utbildar sig till småmaskinsreparatör. Studierna har gåt bra och branschen har känts rätt från första dagen. Efter att hon är klar önska Kaisa att hon genast kommer in i arbetslivet.

Se på videon för att höra vad Kaisa berättar om sina studier.

Video: Riveria

Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!