Streaming-giggens ökning syns i musikteknologens arbete

Hur hittade du till studier i musikbranschen?

Jag valde branschen eftersom jag kände att jag ville vara med och producera musik och skapa konst som någon dag kan ha en påverkan. Jag hittade till studierna för att jag hade chansen och ivern för det.

Jag gillar hur självständigt det är att jobba inom branschen, men även om att dela med mig med andra. Enligt mig är det möjligt att flytta sig uppåt inom branschen och ta mera ansvar. Arbetsuppgifterna kan vara mycket omväxlande och framstegen beror till stor del på en själv.

Har du varit nöjd med ditt val?

Ursprungligen var jag inte alldeles säker vad det var jag sökte till Jag gjorde dock rätt val, eftersom jag nu är mycket säkrare på vad jag vill uppnå i framtiden, även om jag i början till stor del gick på känsla.

Det bästa har varit lärarnas stöd och tryck att jobba självständigt, vilket är lätt att göra i skolans lokaler. Särskilt analytiskt lyssnande och timmarna i live-ljud (vilka det har försökts ökas) har varit fina upplevelser och ofta kommit till nytta.

Hur har studierna gått till i praktiken?

Under det tredje studieåret minskar antalet närundervisningsdagar, och man har mera tid att jobba självständigt med sina projekt. En typisk studiedag består av projektplanering, inspelningstest, att hålla kontakt med andra, att få feedback, allmänna studier samt friformig mixning och självutveckling.

Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna inom branschen varierar stort och man får även arbeta med olika sorters människor. I och med att streaming-giggens antal ökat har vi även gått igenom vissa saker som har att göra med video och filmproduktion.

Vid vilken sorts arbetsplatser har du genomfört dina perioder av inlärning i arbetslivet?

För tillfället genomför jag en arbetspraktik vid Akun Tehdas i Tammerfors, för ca. 3 månader. Annars har jag inte varit vid någon specifik arbetsplats, men inom musikteknologibranschen blir man ofta tillfrågad till något mindre evenemang eller projekt.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Mina framtidsplaner är för tillfället fortfarande öppna, men det är möjligt att jag i framtiden studerar vidare i någon form.

Bilder: Sarita Sulkakoski

Bekanta dig med den relevanta examen!