Studerande inom publikationsproduktion hanterar olika sorters layouter

Inom publikationsproduktion planerar man och förverkligar tryckta och elektroniska publiceringar. De studerande kan även planera planscher, broschyrer, logon, tidningar, reklambanderoller och webbsidor. Även fotografering och bildbehandling är essentiella delar av studierna.

Se på videon för att höra om hur det är att studera publikationsproduktion i praktiken.

Video: Tredu

Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!