Teckenspråkshandledaren Heli Lahtinen anser att arbete kräver initiativförmåga och mod att vara i centrum när man gestikulerar. Det är även viktigt att vara fördomsfri inför olika situationer. I framtiden ökar kundkretsen för teckenspråkshandledare allt mer, eftersom deras kommunikationskunskaper möjliggör att arbeta med bland annat invandrare.

Se på videon för att lära dig mera om arbetet som teckenspråkshandledare.

Video: Skills Finland

Bekanta dig med den relevanta examen!