Teknologin underlättar landsbygdsföretagarens vardag

Ilmari Alajuntti utnyttjar de möjligheter som modern teknologi skapar i sitt jobb som landsbygdsföretagare. Exempelvis kan han följa med djuren i ladugården med en surfplatta och bokföra kommande arbetsuppgifter.

Se på videon för att lära dig på vilka sätt man kan utnyttja teknologi inom lantbruksbranschen.

Video: OSAO

Videon finns endast på finska.

Bekanta dig med den relevanta examen!