Utbrändhet ledde till en ny start som trädgårdsmästare och företagare

Branschbyte, studier, en företagsaffär och utveckling av nya typer av tjänster. Allt detta har skett i Kauhavabon Riina Aarrekorpis, 36, liv under det senaste året. Arbetet som biologilärare har bytts mot företagande och hon driver nu företaget Lakeuden Vihertaimisto i Seinäjoki tillsammans med sin partner Paavo Muhonen. På våren utexamineras Aarrekorpi som trädgårdsmästare vid JAMI.  

Aarrekorpi har i snabbt takt avlagt studierna för grundexamen inom trädgårdsbranschen – detta tack vare att studierna är flexibla och tidigare kunskaper beaktas. I studierna ingår mycket som är bekant tack vare hennes biologutbildning och egen hobbyverksamhet. Hon tycker dock att det är viktigt att genom studierna få behörighet och säkerhet i sitt nya arbete.  

– Jag vill vara en trädgårdsmästare som avlagt examen, inte bara en typ som tycker om växter. Och visst har jag också mig nya saker och fått bekräftelse på många sådana saker som jag tidigare gjort på känsla.   

Identitetskris

Aarrekorpi är en person som vill göra saker ordentligt. I arbetet som ämneslärare i grundskolan visade det sig vara omöjligt att kombinera den egna kravnivån och en rimlig arbetstid. De långa arbetsdagarna ledde till utmattning. På våren i fjol fattade hon ett beslut som hon aldrig hade trott att hon skulle fatta och slutade arbeta som lärare, vilket var det yrke som hon hade siktat in sig på redan som tonåring.   

Och sen då? Vad finns det för alternativ för en person som alltid har betraktat sig som biologilärare och som inte ens har tänkt på något annat yrke?   

– Jag fick en identitetskris.  

… och en ny karriärväg  

Men livet för oss vidare. Aarrekorpi är en trädgårdsentusiast och i hennes fall förde livet henne mot trädgårdsbranschen. Grönväxter och trädgårdsskötsel har alltid varit viktiga intressen för henne. Hemmet är fullt av växter, och gårdsplanen mitt på en åker har ”blivit lite annorlunda” efter att hon varit i farten.   

Bland arbetsannonserna råkade hon få syn på en tre ord lång annons från Lakeuden Vihertaimisto: Ny företagare sökes.  

– Redan när jag var i trädgården hade jag hört att de letade efter en ny företagare. Men annonsen fick mig att agera.  

Samtidigt fick hon veta att hon hade fått en studieplats vid JAMI, dit hon skickat en ansökan.    

Yrkesproven kunde avläggas fast genast 

Aarrekorpi kom överens med den föregående företagaren om att börja i ett anställningsförhållande. När hon inledde sina studier vid JAMI gjordes ett läroavtal med arbetsgivaren, genom vilket hon under hösten avlade en stor del av de yrkesprov som ingick i studierna.  

Hon avlade studierna i snabb takt eftersom hon redan i stor utsträckning hade kunskaperna och kompetensen genom sin utbildning till biologilärare och sitt trädgårdsintresse. Jag behövde inte lära mig växtarter och annan teori, utan endast visa mina kunskaper genom yrkesprov.  

– Skolan betonade att man inte behöver lära sig på nytt något som man redan kan. Man får avlägga yrkesprov fast genast i början av studierna, berättar hon.  

Därför har studierna aldrig känts frustrerande, utan tvärtom.  

– Det är skönt att ha en annan roll i klassen än jag är van vid och att ta emot undervisning. Flerformsstudier innebär att man också måste kunna studera självständigt.   

Många nya idéer och tjänster  

I november köpte Aarrekorpi företagets affärsverksamhet tillsammans med sin partner. Företagets rötter sträcker sig ända till 80-talet, då verksamheten inleddes under namnet Vuorijärven Vihertaimisto.  

Paret har tagit stora steg för att utveckla företaget. I år har butiken för första gången varit öppen hela vintern, då man tidigare har koncentrerat sig på sommarförsäljningen. Det här har också inneburit att många nya idéer har genomförts: att bygga upp en möjlighet till inköp på nätet, julworkshoppar… och nya idéer bearbetas hela tiden.  

– Snart kommer vi att börja sälja veckobuketter och paket med kransar av eterneller.  

Hur låter en tyky-dag bland blommor?  

Workshopparna är en tjänst där Aarrekorpi också förverkligar sig själv som lärare. Det är roligt och givande att handleda vuxna. Workshopparna kommer i de nya lokalerna att utvidgas till tyky-verksamhet.   

– Mitt i all stress är det avkopplande för en vuxen att komma en stund på en kurs där man får material framför sig och handledning i vad man ska göra.  Att till exempel göra en krans är så pass utmanande att man är tvungen att koncentrera sig på det och glömmer allt annat. Det är ett sådant stopp mitt i vardagen som många behöver, beskriver Aarrekorpi.  

Examen i handen under den första sommarsäsongen 

Aarrekorpi utexamineras från JAMI på våren, det vill säga samtidigt som sommarsäsongen börjar i affären och sommararbetarna börjar arbeta. Hon blir alltså klar med examen på endast ett år.  

Läraren vid JAMI har också uppmuntrat henne att bli företagare.   

Även om hon lämnar skolan bakom sig är det troligen inte ett slutligt farväl. Vid behov erbjuder Aarrekorpi gärna studerande vid JAMI möjlighet till inlärning i arbetet vid hennes företag.

Artikeln publicerades ursprungligen på webbplatsen för yrkesinstitutet Järviseudun ammatti-instituutti.