Hur valde du din bransch?

Jag beslöt att via den gemensamma ansökan söka till mediebranschen eftersom jag alltid har gillat att teckna och det lät som om jag i branschen kunde göra saker som jag på riktigt tycker om. Även byggbranschen och elmontörens arbete intresserade mig, eftersom jag tycker om att utföra praktiska arbeten. Dessa branscher skulle ha varit följande alternativ i den gemensamma ansökan.

Min pappa föreslog att jag skulle kunna avlägga studier inom mediebranschen genom läroavtal i hans företag. Detta lät som ett bra alternativ med tanke på framtiden eftersom jag då skulle kunna fortsätta att arbeta i företaget efter studierna och kanske till och med leda verksamheten en dag.

Hur har studierna varit?

Det här arbetet är mycket säsongsbetonat och jag har märkt att om det inte är bråttom på jobbet hinner jag också göra skoluppgifter. Till exempel i matematik och modersmål kan jag gå vidare i min egen takt.

Redan innan jag började studera visste jag att läroavtalsstudier kräver initiativförmåga och uthållighet. Då arbetar man först 6 timmar om dagen och därefter borde man ännu orka med skoluppgifter. Lyckligtvis har jag också kunnat delta i lektionerna på distans, och behöver inte slösa tid på att ta mig till Kajana, eftersom jag bor i Paltamo, som ligger cirka 40 kilometer därifrån.

Under det första året kändes studierna svårare än nu under det andra året, eftersom allt var nytt och jag var tvungen att lära mig till exempel att använda dator, vilket jag inte kunde tidigare. Jag var också tvungen att lära mig att skapa en rytm på dagen, även om jag gör uppgifter i min egen takt.

Det bästa med studierna har varit att jag på arbetet får ganska fria händer i olika skeden av arbetet. Jag har till exempel fått rita kartor på egen hand utan att hela tiden behöva fråga min chef om råd.

Hur ser en typisk studiedag ut?

Mina studiedagar är väldigt varierande. I allmänhet är det ganska bråttom på hösten strax före skidcentrens säsong inleds, eftersom kunderna ber om att få sina kartor uppdaterade. Då börjar arbetsdagarna vid åtta–nio, då man går igenom dagens uppgifter. Därefter gör vi de ändringar som kunden ber om och ber dem sen ännu ge respons på dem.

Arbetet utförs som timarbete och när kunden har godkänt ändringarna skickas det uppdaterade arbetet till kunden och arbetet faktureras. Arbetet kan inte nödvändigtvis slutföras på en dag, men på det här sättet framskrider processen i stora drag.

Har du lärt dig några andra färdigheter som egentligen inte hör till din bransch?

Tack vare faktureringen till kunderna har jag också lärt mig att sköta ekonomiska saker, även om de egentligen inte ingår i mina studier. Jag har också skött pappersärenden och uträttat ärenden hos bokföringsbyrån.

Jag har också lärt mig att utnyttja tiden bättre och effektivare. Ibland råkar jag ut för sådana arbetsskeden där jag måste vänta, till exempel på att en stor fil ska öppnas, vilket kan ta lång tid. Då kan man till exempel hålla en liten gymnastikpaus, eftersom man annars sitter på samma plats flera timmar under dagen. 

Jag märker också att jag i många andra frågor har anammat en viss företagaranda, för jag ger inte upp så lätt längre.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

När jag utexamineras får jag sannolikt ett jobb vid detta företag, där jag nu studerar på läroavtal. Fortsatt utbildning överväger jag senare efter behov.

Bekanta dig med den relevanta examen!