Vägen till yrkesstudier gick via handledande utbildning

Osman Abubakar inleder på hösten sitt andra studieår inom grundexamen i sjöfart vid utbildningscentret Länsirannikon Koulutus WinNova i Raumo. Osmans mål är att bli reparatör inom kompetensområdet för däcks- och maskinreparationer samt vaktstyrman inom kompetensområdet för däcksbefäl.

Osman har studerat ivrigt under sitt första år av grundexamen trots att coronaepidemin har medfört utmaningar i vardagen. Nu är de gemensamma delarna av examen – såsom modersmål, matematik och språkstudier – redan bekanta. I fråga om yrkesämnen har han studerat till exempel fartygsteknik.

– Redan som barn beundrade jag havet och jag har alltid velat arbeta på ett fartyg. I framtiden kan jag arbeta både på fraktfartyg och passagerarfartyg, funderar Osman.

Yrkesvalet var inte svårt för Osman. Innan han inledde grundexamensstudierna gick han ett knappt halvår i handledande utbildning VALMA (numera HUX). Lärarna vid WinNova har hjälp honom att planera studierna.

– På ett fartyg måste man kunna språk, i synnerhet engelska. Själv har jag utöver finska och svenska även studerat franska och spanska. Jag kan också många afrikanska språk.

Osman anser att det lönar sig att överväga ett yrke inom sjöfarten om man är intresserad av teknik och motorer och tycker om att reparera maskiner och anordningar. Då man arbetar på ett fartyg får man också resa till många länder.

Text: Johanna Pelto-Timperi
Bild: Osman Abubakar

Bekanta dig med den relevanta examen!