Vakthavande styrmän får resa

Hur blev du intresserad av att studera till vakthavande styrman?

Jag har alltid varit intresserad av sjöfart och skepp, så det kändes som rätt yrke för mig. Dessutom låg skolan passligt nära hemmet för mig. Studerandet har motsvarat mina förväntningar och jag är nöjd med studiernas innehåll.

Hur ser en typisk studiedag ut?

Oftast gå vi igenom teori eller övar med simulatorn. Under det sista skolåret har skoldagarna bestått av inlärning på skepp till stora delar, och då arbetar vi 8 timmar per dygn. Under dagen är jag 4 timmar utomhus och gör olika rutinartade reparationer och underhållsarbeten och under natten är jag 4 timmar på bryggan och håller vakt. Vid hamn hör det till mina arbetsuppgifter att övervaka lastandet och ibland göra reparationer om något gått sönder.

Vad har du lärt dig annat än sådant som direkt hör till ditt yrke?

Under studierna har jag lärt mig första hjälpen- och brandsläckningskunskaper.

Vid vilken sorts arbetsplatser har du genomfört din inlärning i arbetslivet?

Jag har gjort mina inlärningsperioder vid olika sorters skepp, som varit utomlands eller till havs 80% av tiden. Besättningarna har varit trevliga och hjälpsamma. Min längsta resa har varit till Teesport i Storbritannien.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Min plan är att fortsätta mina studier till sjökapten vid sidan om arbetet.

Bekanta dig med den relevanta examen!