Via yrkesstudier till översergeant

Vilma Niiranen som är hemma från Kaustby har en historia som är ett bra exempel på att man kan satsa på vad som helst efter sina yrkesstudier.

Niiranen inledde sin karriärväg 2010 med studier inom logistikbranschen vid Mellersta Österbottens yrkesinstitut. Hon blev inspirerad av logistikbranschens goda sysselsättningsmöjligheter och den mångsidiga arbetsbeskrivningen. År 2013 utexaminerades hon som kombinationsfordonsförare. 

– Min plan var att göra militärtjänst efter examen, och det gjorde jag också. Jag gick militärtransportlinjen i armén, och efter det stannade jag kvar hos Försvarsmakten inom logistikbranschen, berättar hon.

År 2016 fick Niiranens militära karriär en fortsättning i Karelens flygflottilj, där militärförare utbildas. Nästa steg i hennes karriär är att bli trafiklärare, så att hon kan fortsätta att utbilda nya officersaspiranter.

Den här våren tog Niiranen, som är tillbaka i Mellersta Österbotten, en period av inlärning i arbetet i samband med trafiklärarstudierna. Den perioden ville hon avlägga vid sin alma mater Mellersta Österbottens yrkesinstitut, eftersom hon visste att det rådde en god sammanhållning där.

Ett övningsarbete i anknytning till trafiklärarstudierna är att ordna en utbildning för barn och unga om belysning i trafiken. Det fick Niiranen göra i samarbete med lektorn inom logistikbranschen Jussi Männistö och studerandena inom logistikbranschen under ett säkerhetsjippo som ordnades i Hållhagens Skola.

– Här finns bekanta lärare och en trevlig arbetsmiljö, så det var trevligt att komma hit för att avlägga en period av inlärning i arbetet. Jag har många bra minnen härifrån och lärarna har gett väldigt mycket goda råd och hjälp nu när jag själv utbildar mig till lärare.

Niiranen uppmanar intresserade att rikta in sig på logistikbranschen om man är intresserad av ett mångsidigt arbete som erbjuder lämpliga utmaningar.

– I den här branschen finns så många olika sysselsättningsmöjligheter att man kan hamna var som helst, säger översergeant Niiranen med ett leende.

Text och bilder: Kpedu

Bekanta dig med den relevanta examen!