Viljan att lära sig nytt leder hästskötaren vidare i studierna

Hur bestämde du dig för att studera till hästskötare?

Hästar har nästan alltid varit en del av mitt liv, och första gången jag funderade på att börja jobba i hästbranschen var i högstadiet. Men då började jag inte ännu förverkliga idén, eftersom jag av andras kommentarer hade fått intrycket av att lönerna inom branschen inte står i proportion till arbetets svårighetsgrad.

Som tjugoåring insåg jag dock att det inte lönar sig att förbigå sina egna drömmar på grund av påtryckningar från utomstående, och jag började studera inom hästbranschen. Fysisk aktivitet har alltid varit viktig för mig, jag kan inte tänka mig ett statiskt yrke. Kärleken till hästarna, ivern att lära mig nytt och nyfikenheten att se hästvärlden ur ett professionellt perspektiv spelade en stor roll då jag gav mig in i branschen.

Jag hade tur då jag fick välja läroanstalt bland några alternativ. Jag bestämde mig för Salpaus eftersom platsen var bäst för mig och Lahtis som stad var bekant för mig sedan tidigare. Just nu känns det som om det här är den bästa tiden i livet!

Har du varit nöjd med ditt val?

Studierna har uppfyllt mina förväntningar. Även om jag redan länge hade haft att göra med hästar har jag lärt mig nya saker och mina gamla färdigheter har fördjupats ytterligare. Jag hade också arbetat i stall, men om man inte har gjort det innan man ger sig in i branschen kan man bli överraskad av hur fysiskt krävande det är, så det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid att ta hand om sin kropp.

Det bästa med studierna har naturligtvis varit hästarna, och att hålla ridlektioner. Det har varit härligt att få se och bekanta sig med professionella inom olika kompetensområden och delta i olika evenemang, bland annat utställningar med ston och föl, hingstdagar och fölauktionen i Ypäjä. Det har också varit intressant och glädjande att se den egna utvecklingen konkret.

Hur ser en typisk studiedag ut?

När studierna som hobbyhandledare är på slutrakan består mina dagar huvudsakligen av att hålla ridlektioner för andra studerande samt ridning och några teorilektioner, bland annat teori om ridundervisning och företagsverksamhet.

Det har varit otroligt att se hur mycket jag har lärt mig om mig själv och vuxit som människa. Jag tänker ofta att allt händer av en anledning. Även om jag ibland är förargad över att jag inte började studera mitt drömyrke tidigare, tror jag inte att jag som yngre skulle ha fått ut allt det som jag nu har fått ut av studierna. Det har varit viktigt att inse och acceptera att jag ännu inte vet eller kan allt och att man aldrig slutar lära sig i den här branschen.

På vilka arbetsplatser har du genomfört inlärning i arbetet?

Jag var först vid Tammerfors ridcentrum Niihama Riding från början av 2020, där jag också arbetade efter perioden av inlärning i arbetet. Efter det var jag vid Tiia Järvinens stall Tiamar’s i Lahtis, där jag har ett par hyreshästar. Tiia är lärare vid Salpaus och tränar mig. Just nu i början av 2021 är jag på inlärning i arbetet i islandshäststallet Tuulensilta i Ylöjärvi, där jag också har för avsikt att stanna kvar och arbeta efter perioden av inlärning i arbetet.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag har arbetat i många olika stall redan under studietiden. Tanken är dock att ännu fortsätta studera i framtiden. Min dröm är att någon gång då jag är vuxen på riktigt träna andra hästar och ryttare som ridlärare ens på första nivån, men naturligtvis hoppas jag komma så långt som möjligt. Jag utesluter inte tanken på ett eget stall någon gång, men än så länge är jag intresserad av att arbeta i olika stall med olika hästar och ryttare.

Bilder: Julia Toivonen ja Jesse Lehtinen

Bekanta dig med den relevanta examen!