Visualitet är en viktig del av kockens jobb

Kaisla Heimala är en kock som avlagt en grundexamen inom restaurang- och cateringservice. Hon har vunnit guld i yrkes-FM Mästare och brons i yrkes-EM EuroSkills.

Se på videon för att höra vad Kaisla har att berätta om deltagandet i yrkesskicklighetstävlingar.

Video: Skills Finland

Bekanta dig med den relevanta examen!