Elektricitet har alltid fascinerat mig och jag har gjort ”installationer” ända sedan jag var barn. I nian beslutade jag att söka till ett yrkesinstitut för att studera till elmontör. Det var många sökande, så det blev sen ändå så att jag började studera till automationsmontör. Tack vare mina kunskaper i automation har jag möjlighet att specialisera mig inom många branscher och yrken inom teknik.

Under de två första åren studerade vi el- och automationsinstallationer, under det tredje året fokuserar studierna på processteknik. Vid sidan om grundexamen inom el- och automationsbranschen avlägger jag gymnasiestudier. Jag har för avsikt att bli automationsmontör och student på tre år. Mina två examina är till fördel i fortsatta studier och också med tanke på sysselsättning. Studierna har krävt att jag gör upp tidtabeller, även för fritiden, eftersom jag har varit tvungen att läsa och göra uppgifter även på kvällarna. Till exempel kräver studierna i lång matematik och fysik tid, men de är viktiga med tanke på yrkesfärdigheterna.

Mina studier har framskridit enligt den personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) som gjordes upp i början av studierna. Jag tycker om de teoretiska lektionerna vid yrkesinstitutet och gymnasiet, men de praktiska övningarna vid läroanstalten ger variation. Jag studerade min första period på en arbetsplats vid ett företag, där jag lärde mig mycket om till exempel reservkraftanläggningar samt användning och underhåll av dessa. Jag blev också bekant med elinstallationer. Jag väntar ivrigt på följande nio veckor långa period på en arbetsplats. Jag har också fått praktiska färdigheter via min sommararbetsplats, där jag arbetar på läroavtal.

Inom automations- och processteknik intresserar jag mig för hur helheter bildas. Små sensorer och komponenter kan ge stora effekter för hela produktionsprocessens eller linjens funktion. Som mitt framtida arbete ser jag till exempel kortjobb där jag åker till fabriker, sjukhus eller andra fastigheter för att utreda problemsituationer. Då får jag använda mitt huvud för att utreda fel. Varje fall är unikt. Jag upplever att mina yrkesstudier ger en bra kunskapsgrund för att hitta nya lösningar.

Jag tror att det kommer att vara enkelt att hitta ett jobb eftersom industriautomation är en växande bransch. Även hemmen blir i allt större utsträckning smarta hem, där till exempel belysningen fungerar med rörelsedetektorer och dörrarnas elektriska lås kan styras med telefonen. Mina studier i automationsbranschen öppnar många möjligheter och dörrar med tanke på framtiden.

Efter att ha avlagt grundexamen tänker jag rycka in i armén och efter det arbetar jag en tid eller så fortsätter jag genast att studera. Jag planerar att studera till diplomingenjör i elteknik eller audioingenjör, det vill säga ingenjör i ljud- och inspelningsbranschen.

Det lönar sig att börja studera vid ett yrkesinstitut om man vill lära sig saker både i teorin och praktiken. Själv är jag nöjd med mitt val.

Bekanta dig med den relevanta examen!