Läroplikten utvidgas

Från och med hösten 2021 slutar läroplikten inte längre efter årskurs nio, utan man kan fortsätta med avgiftsfria studier på andra stadiet inom yrkesutbildningen, gymnasieutbildningen eller den övriga läropliktsutbildningen.

Förutom undervisning och måltider är även läroböcker, skolresor som är längre än sju kilometer och redskap som behövs i undervisningen avgiftsfria i fortsättningen.

Läroplikten gäller tills man fyller 18 år. Målet är att varje ung person som bor i Finland också ska avlägga en examen på andra stadiet.

Vad innebär ansökningsskyldighet?

Alla som avslutar den grundläggande utbildningen måste söka till fortsatt utbildning i vårens gemensamma ansökan eller i fortlöpande ansökan. I praktiken innebär detta den tionde klassen, handledande utbildning, yrkesinriktad utbildning, gymnasium eller annan utbildning som omfattas av läroplikten.

Ansökningsskyldigheten fortsätter tills studieplatsen har bekräftats och studierna har inletts.

Varför utvidgas läroplikten?

Man vill garantera alla unga en utbildning på andra stadiet, eftersom detta kommer vara allt viktigare i framtidens arbetsliv. Förutom att främja de ungas välbefinnande förbättrar läroplikten också den utbildningsmässiga jämställdheten och likvärdigheten.

Mer information om utvidgandet av läroplikten finns på adressen:

minedu.fi/sv/utvidgningen-av-laropliketen

oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/reformen-med-den-utvidgade-laroplikten

Du får information om ansökan på adressen studieinfo.fi. Du kan fråga om tips och råd till exempel av skolans studiehandledare!