Om webbsidan

På denna webbsida hittar du information om yrkesstudier, yrkesinriktade examina samt de yrken som utbildningen leder till.

På webbsidan har det även samlats intervjuer med yrkesstuderande, som olika läroanstalter publicerat på sina hemsidor eller YouTube-kanaler. Dessutom har Skills Finland producerat en del av intervjuerna och videorna själv.

Undervisnings- och kulturministeriet har finansierat skapandet av webbplatsen åren 2019–2022.