Tillgänglighetstutlåtande

På ammattiosaaja.fi webbsidan tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster enligt vilken alla offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Detta betyder att webbsidan ska uppfylla de krav som fastställs i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. nivåerna A och AA.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbsidan ammattiosaaja.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande har skapats 15.9.2020.

Utlåtandet grundar sig på en intern undersökning på huruvida webbsidan uppfyller kraven i direktivet (EU) 2016/2012.

Utlåtandet har preciserats senast den 15.9.2020.

Den digitala tjänstens tillgänglighetsstatus

Webbsidan uppfyller till stora delar de krav som förutsätts i lag.

Respons on kontakt

Märkte du en tillgänglighetsbrist på vår webbsida? Meddela oss om den så försöker vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Respons via e-mail: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Skills Finlands kommunikationsavdelning ansvarar för webbsidans tillgänglighets och hanteringen av respons.

Verkställighetsförfarande

Om du märker en tillgänglighetsbrist på webbsidan, meddela först webbsidans administratör. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått, eller du inte alls fått ett svar inom två veckor, kan du meddela din respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs mera om hur du kan göra ett klagomål och hur saken behandlas på Regionalförvaltningsverkets tillgänglighetskrav.fi webbsida.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000