Yrken

Att lista upp alla världens yrken är omöjligt, och det finns inte heller en uttömmande lista över yrkesbeteckningar.

Från de flesta yrkesinriktade utbildningsprogrammen får man en grundexamen och en kopplad examensbeteckning, exempelvis laborant eller elmontör. Examensbeteckningen berättar om det yrke som den som avlagt examen och kompetensområdet blivit klar i.

Hur mycket i lön?

Utbildning uppskattas, och det märks även i plånboken. Det lönar sig dock att komma ihåg att en nyligen utexaminerad oftast får mindre i lön än en erfaren veteran, vilket är rättvist. Oftast stiger lönen i och med att ens kunnande ökar. Man kan öka sitt kunnande bland annat genom att avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen.

Bekanta dig med yrken:

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s