Yrkesutbildning

När du studerar inom yrkesutbildningen får du använda både händer och huvud, eftersom studierna är av praktisk natur.

Bransch- och examensutbudet varierar mellan olika läroanstalter

Sällsynta branscher och examina går endast att studera vid ett par läroanstalter, de vanligaste vid tiotals läroanstalter i olika delar av landet. Det lönar sig att noggrant fördjupa sig i de möjligheter som läroanstalterna erbjuder. Genom att beakta dina egna förmågor i studieplaneringen och de alternativ som läroanstalterna bjuder på kan du skapa din egen personliga studieväg – och då är studierna så givande som möjligt.

Hur söker jag?

Efter grundskolan söker du till yrkesutbildningen och gymnasiet genom den gemensamma ansökan. Du kan söka information om utbildningar som intresserar dig genom att använda olika sökord på tjänsten Studieinfo. På webbsidan hittar du även en ansökningsblankett som du kan fylla in tillsammans med din studiehandledare.

Du får ekonomiskt stöd för studierna

Det är gratis att studera på grundexamensutbildningen och du får också en måltid varje dag. Du kan få studiepenning, bostadstillägg och studielån med statsborgen från banken. Stödets storlek beror på hur du bor och på dina eventuella inkomster.

Ifall skolplikten utvidgas i enlighet med regeringens planer, utvidgas även den kostnadsfria utbildningen i samma mån.

En skälig studieavgift kan tas ut av utbildningsanordnaren för yrkes- och specialyrkesexaminautbildning, som används för att täcka de kostnader som bedrivandet av utbildningen orsakar.

Mer information om det nuvarande ekonomiska stödet går att finna på FPAs webbsidor.

Mer information om utvidgandet av läroplikten går att finna på Utbildnings- och kulturministeriets webbsidor.