Arbetsplatslärande

Inom yrkesutbildningen är tanken att man skaffar yrkesskicklighet genom att kombinera teori och praktik. Ibland studerar man vid läroanstalten eller dess arbetsutrymmen och ibland är man på en riktig arbetsplats och lär sig nya saker och övar sig inom branschen.

Utbildning som anordnas på arbetsplats

Yrkesutbildningen förbereder dig på riktigt inför arbetslivet. Därför ingår det nästan alltid arbetsplatsinlärning i yrkesstudierna. Man kan studera vid en arbetsplats genom läroavtal eller utbildningsavtal. Arbetsplatsstudierna kan delas in i flera olika perioder som kan avläggas vid samma arbetsplats eller vid olika arbetsplatser och i olika arbetsuppgifter.

När man studerar vid en arbetsplats lär man sig många sådana saker som man aldrig kunde ha lärt sig vid en läroanstalt. Att studera vid en arbetsplats är en ypperlig chans att visa sitt kunnande och sin iver, att ta åt sig yrkesskicklighet och öka sina chanser till en arbetsplats efter studierna.

Att studera vid en arbetsplats är dock inte samma sak som vanligt arbetande, utan det är handledd arbetsplatsinlärning. Det görs en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) åt den studerande. Det ingår en plan för arbetsplatsinlärning i den studerandes PUK så att man får det mesta ut ur perioden.

Läroanstalten och arbetsplatsen gör ett skriftligt avtal om utbildningen som anordnas på arbetsplats. På så vis säkerställs det att det i samband med arbetsuppgifterna anordnas utbildning och handledning som motsvarar utbildningens på yrkesskicklighet och mål för kunnandet samt den studerandes behov. I avtalet definieras alla parters uppgifter och ansvar.

Utöver den studerande deltar även arbetsplatsen samt läroanstalten i planerandet av studierna som anordnas på arbetsplats. Företaget eller arbetsplats, dit den studerande är på väg, ska nämna en ansvarig arbetsplatshandledare. Även läraren ska vara tillgänglig vid behov.

Läroavtal

Läroavtalsutbildning är en utbildningsform som huvudsakligen äger rum genom praktiska arbetsuppgifter vid en arbetsplats. En läroavtalsstuderande har ett arbetsavtal på viss tid och får betalt i enlighet med kollektivavtalet. Minimiarbetstiden för en vecka är 25 timmar. Man kan avlägga en hel examen eller endast delar genom läroavtalsutbildning.

Läroavtalsplatser hittar man lättast genom att söka själv. Arbetsgivarna annonserar om öppna läroavtalsplatser bland annat via TE-tjänster. Även anordnare av yrkesutbildning kan vara till hjälp med att hitta en läroavtalsplats.

Utbildningsavtal

Utbildningsavtal är ett avtal på viss tid, i vilket det avtalas om att den studerande skaffar sig kunnande genom praktiska arbetsuppgifter vid arbetsplatsen. En studerande som studerar via utbildningsavtal är inte anställd hos arbetsgivaren, och får därmed inte lön. Man kan avlägga en hel examen eller delar av den genom utbildningsavtal. Även de som studerar som en del av arbetskraftsutbildningen kan skaffa sig kunnande genom utbildningsavtal.

Yrkesprov

Yrkesprov är ett utmärkt exempel på hur arbetslivsnära studerandet är, eftersom de huvudsakligen avläggs vid en arbetsplats och berör alla inom yrkesutbildningen.

Yrkesproven är en del av yrkesutbildningen och ett sätt att bedöma den studerande. De är arbetssituationer eller arbetsprocesser, där den studerande bokstavligen visar genom att arbeta hur väl hen klarar av de saker söm förväntas i examensgrunderna, det vill säga att hen har uppnått en sådan yrkesskicklighet som förväntas och som man klarar sig med i arbetslivet.