För vuxna

Även vuxna kan ha ett behov av att uppdatera sitt yrkeskunnande eller studera ett alldeles nytt yrke.

Yrkesinriktade examina är yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina. De yrkesinriktade examina erbjuder den studerande ett brett sortiment av yrkeskunnande, av vilka den studerande kan välja den som passar hen bäst. Man måste inte alltid avlägga hela examen, utan man kan komplettera sitt kunnande genom att avlägga någon eller några examensdelar. Utöver vid läroanstalten kan kunnande införskaffas flera andra vägar, exempelvis genom läroavtalsutbildning eller studier genom ett utbildningsavtal samt vid virtuella lärmiljöer.

Att söka till utbildningen

Vuxenstuderande söker till utbildningen genom kontinuerlig ansökan. Utbildningsanordnarna avgör invalskriterierna för utbildning, ansökningstiderna samt ansökningsförfarandet. Den sökande kontaktar direkt utbildningsanordnaren som ger noggrannare information om ansökningsprocessen.

Planering av utbildningen

Den studerande funderar tillsammans med en representant för utbildningsanordnaren över vilken den bästa studieformen är. I början av studierna görs det en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I den tas det i beaktande den studerandes tidigare utbildning, arbetserfarenhet samt kunskap och kunnande som den studerande fått genom hobbyer.

Utbildningsanordnares representant kartlägger och beaktar den studerandes tidigare införskaffade kunnande. Av detta erkänns den del som motsvarar någon av kraven på yrkesskicklighet eller kunnande i examen eller utbildningen.

Avläggande av en examensdel

När en vuxenstuderande vill avlägga endast en del av en examen, är ansökningsförfarandet likadant som när den studerande vill avlägga hela examen. Det finns rikligt med examensdelar som kompletterar, fördjupar och utvidgar yrkesskicklighet. Att avlägga dem har gjorts flexibelt för den studerande. Tack vare den kontinuerliga ansökan finns det möjligheter att uppdatera sitt kunnande eller studera ett nytt yrke året runt.

Se en lista över alla yrkesexamina här.

Se en lista över alla specialyrkesexamina här.

Läs vuxnas berättelser och berättelser av personer som bytt bransch på sidan om karriärberättelser i tidningen Mitt yrke. Du får fram berättelserna genom att välja ”Vuxna och karrärbytare” i menyn till vänster.