Fortsatta studier

Lärandet tar inte slut när den yrkesinriktade grundexamen är avlagd, utan det fortsätter genom hela livet. En avlagd grundexamen öppnar en otrolig mängd chanser att utveckla ditt kunnande och lära dig nya saker.

Efter en yrkesinriktad grundexamen kan du fortsätta studera vid en yrkesskola, en yrkeshögskola eller ett universitet. Du kan fördjupa ditt kunnande genom att avlägga en yrkes-, eller specialyrkesexamen eller en högskoleexamen.

Observera dock att det i sista hand är högskolorna som själv bestämmer angående antagning av studerande, det vill säga vem som får en studieplats. Oftast väljer yrkeshögskolor och universitet studerande på basis av intagningsprov.

Examens- och utbildningssystemet i Finland