Handledande utbildning

VALMA är en ett år lång handledande utbildning inför yrkesstudier. Under perioden kan du fundera på vad du hoppas på av framtiden. VALMA ger dig färdighet att studera vid en yrkesskola. Du kan söka för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen från VALMA när du är redo.

Det är inte nödvändigt att spendera det hela året i VALMA-utbildningen. Du kan även gå tillbaka till VALMA från grundexamensstudierna, om studierna inte löper.

TELMA är en utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, som ger utbildning och handledning till studerande som till följd av sjukdom eller skada är i behov av särskilt stöd. I utbildningen söks det en för dig passlig modell för arbete, boende, fritid och rehabilitation samt ett självständigt liv. TELMA räcker 1–3 år och ansökan görs i ansökan till specialläroanstalterna.