Handledande utbildning

Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) ersätts hösten 2022 med Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Den nya Hux-utbildningen ger färdigheter att avlägga utbildningar på andra stadiet.

HUX är en högst ett år lång handledande utbildning för examensutbildning. Den ger mer färdigheter för yrkesutbildning och gymnasiestudier. Du kan till exempel höja vitsorden från den grundläggande utbildningen och studera delar av gymnasie- och yrkesutbildning. 

Läs mer om VALMA och HUX på Studieinfos webbplats.

TELMA är en utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv och som ger undervisning och handledning till studerande som på grund av sjukdom eller skada behöver särskilt stöd.

Läs mer om TELMA på Studieinfos webbplats.

Elvis, som blev klar från Telma-utbildning arbetar på café Baguette. Genom utbildning som handleder till arbete och självständigt liv (Telma) hjälpte Elvis att hitta sina egna styrkor.

Videon är endast på finska.