Internationalitet

Inom yrkesutbildningen har du ypperliga chanser att resa utomlands genom studentutbyte. Under resans gång bekantar du dig med nya kulturer och hur man arbetar inom branschen i andra länder. Du förbättrar även dina språkkunskaper.

De flesta som reser på utbyte genomför sin utbytesperiod vid en arbetsplats. Resan ger dig ökat självförtroende, mod och perspektiv på livet. Att arbeta ett par veckor i en främmande kultur ger redan goda grunder för att utveckla det egna kunnandet. Du kan även skaffa dig internationalitet genom tävlingsverksamheten.

Yrkeskunnandet är internationellt, så var modig. Många arbetsgivare uppskattar erfarenhet som skaffats utomlands, så att studera eller arbeta utomlands eller ett deltagande i de internationella yrkesskicklighetstävlingarna kan hjälpa dig få dina drömmars arbetsplats – i Finland eller utomlands.

Hjälp finns

Din läroanstalt hjälper dig med saker angående studentutbyte, exempelvis med att hitta en studieplats och en bostad. Det finns även fonder som stöder studerande som åker på utbyte, så du måste inte överleva på endast studiestöd. Utbildningsstyrelsens webbsida maailmalle.net har mera information om studerande, studier vid en arbetsplats, arbetspraktik, frivilligarbete samt ungdomsutbyte utomlands.