Tävlingsverksamhet

Yrkesutbildningens internationalitet främjas även genom tävlings- och träningsverksamhet.

Mästare-evenemanget

Mästare är yrkesutbildningens storevenemang, som ägde rum för första gången år 1988. I Mästare-tävlingen tävlar unga yrkesstuderande om FM-medaljer i grenar som grundar sig på olika grundexamina inom yrkesutbildningen. Vid sidan om tävlingsverksamheten agerar evenemanget som en mötesplats för sakkunniga inom yrkesutbildningen och ett skyltfönster om yrkesutbildning för de som är intresserade eller som funderar på yrkesval.

Ungdomar som fyller 21 år eller är yngre under tävlingsåret och som studerar vid en yrkesskola kan delta. Tävlingen äger rum årligen.

Internationella yrkesskicklighetstävlingar

Finland har deltagit i internationella yrkesskicklighetstävlingar från och med år 1989. Skills Finland sänder och tränar Finlands yrkesskicklighetslandslag tillsammans med sina samarbetspartners till WorldSkills– och EuroSkills-tävlingarna som äger rum turvis varje år och den internationella International Abilympics-tävlingen för studerade med behov av särskilt stöd som äger rum vart fjärde år.

Hur kan man delta?

Skills Finland meddelar på sina webbsidor när tävlarsökan är igång. Sökperioden inleds ca. ett år före tävlingen.

Läs mer om tävlingsverksamheten på Skills Finlands webbsidor.