Yrkes- och specialyrkesexamina

Efter en grundexamen kan du fördjupa ditt kunnande genom att avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen vid en yrkesskola. Det finns sammanlagt över 300 olika yrkes- eller specialyrkesexamina. De är fristående examina, som avläggs genom att uppvisa yrkesskicklighet vid ett examenstillfälle.

Fortsatta studier är inte ett måste, men många som avlägger en yrkes- eller specialyrkesexamen utvecklar sitt kunnande i en förberedande utbildning sång räcker ca. 1–1,5 år.

Ansökan för att avlägga yrkes- eller specialyrkesexamina görs genom att direkt kontakta läroanstalten.

Se en lista över alla yrkesexamina här.

Se en lista över alla specialyrkesexamina här.

Mer information om yrkes- och specialyrkesexamina går att finna på Studieinfo.