Yrkesskolan + gymnasiet

Du kan samtidigt avlägga två examina, det vill säga både en yrkesinriktad grundexamen och en studentexamen. Även hela gymnasieläroplanen går att avlägga vid sidan av yrkesstudierna. Gymnasieelever kan även avlägga yrkesstudier och inkludera dem i sin studentexamen. Vid alla läroanstalter går det dock inte att avlägga två examina samtidigt.

I praktiken går det till så här:

Läs mer på Studieinfo.