Artesaanilta vaaditaan taiteellista silmää ja tekniikan hallintaa

Miten valitsit oman alasi?

Olen pienestä asti tottunut tekemään asioita käsilläni. Minulle oli tärkeää löytää opiskeluala, jossa voin toimia mahdollisimman vapaamuotoisesti ja toteuttaa omia ideoitani.

Mikä alassasi on parasta?

Kiehtovinta on monipuolisuus. Artesaanin on oltava luova ja pitkäjänteinen sekä kyettävä hahmottamaan asioita visuaalisesti. Materiaalien käsittelemisessä on hallittava erilaiset perinteiset ja modernit tekniikat sekä koneiden ja laitteiden käyttö.

Millaisia taitoja ammatissa tarvitaan?

Ammatissa toimiminen edellyttää hyvää hienomotoriikkaa, yritteliäisyyttä, visuaalisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Mikä opinnoissa on ollut parasta?

Opinnot ovat tarjonneet hienoja mahdollisuuksia omien ideoiden toteuttamiseen. Käsityömuotoilun materiaaleja ovat puu, kivi ja metalli. Ensimmäisenä opintovuonna tehdään tutuksi materiaalien perusteet. Sen jälkeen on mahdollisuus suunnata opintoja kiinnostuksen mukaan.

Tutustu tästä tarinaan liittyvään tutkintoon!