Eläintenhoitaja on mukana selviytymistarinoissa

Minkä tutkinnon olette suorittaneet?

Elina ja Laura: Olemme molemmat valmistuneet eläintenhoitajiksi maatalousalan perustutkinnosta. Sen jälkeen suoritimme eläintenhoidon ammattitutkinnon ja meistä tuli klinikkaeläinhoitajia. Opiskelimme Kainuun Ammattiopistossa.

Millaista opiskelu näillä aloilla oli?

Elina ja Laura: Perustutkinnon opiskelu oli käytännönläheistä. Saimme olla paljon tekemisissä koirien, hevosten ja lehmien kanssa. Opiskelun ohessa olimme töissä tallilla, navetassa sekä koirakeskuksessa. Myös työkoneet tulivat tutuiksi, kun siirtelimme traktorilla heinäpaaleja ja siivosimme pihattoa. Klinikkaeläinhoitajaksi opiskellessamme saimme opetussairaalajaksolla Eläinsairaala Countrypoliksessa nähdä, mitä työ käytännössä on. Olimme mukana kaikissa toimenpiteissä. Harjoittelimme esimerkiksi kanylointia, verinäytteen ottoa, intubointia, leikkausvalmisteluja ja hammaskiven poistoa. Asiakaspalvelu oli osa opiskelua.

Missä olette olleet töissä?

Elina: Perustukinnon jälkeen olin Mustissa ja Mirrissä töissä noin 1,5 vuotta. Klinikkaeläinhoitajaksi opiskellessa aloitin työskentelyn Eläinsairaala Countrypoliksessa, jossa olin viisi vuotta. Nyt työskentelen Amyvetissä.

Laura: Olen myös aloittanut työskentelyn opiskeluaikana Eläinsairaala Countrypoliksessa, ja olin siellä valmistumiseni jälkeenkin. Nyt olen töissä Amyvetissä. 

Millaisia taitoja alalla tarvitaan?

Laura ja Elina: Tällä alalla tarvitaan eläimenlukutaitoa eli kykyä tulkita eläimen käytöstä ja olemusta. Sosiaaliset taidot ovat tarpeen, koska pitää työskennellä erilaisten ihmisten kanssa ja tehdä asiakaspalvelutyötä. Fyysistä voimaa tarvitaan eläinten nostamisessa. Oma-aloitteisuus, reippaus ja pitkäjänteisyys ovat myös hyviä ominaisuuksia.

Mikä on parasta työssänne?

Laura ja Elina: Parasta on eläinten kanssa työskentely. Olemme saaneet olla mukana eläinpotilaiden selviytymistarinoissa. Meillä on myös hyvä työporukka. Kaikki päivät ovat erilaisia eikä ikinä tiedä, mitä tuleman pitää. 

Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia teillä on?

Laura ja Elina: Nyt olemme töissä. Varsinaista jatkokoulutusta ei ole, mutta on mahdollista hakeutua alaan liittyvään koulutukseen, jota on esimerkiksi ruokinnasta, laboratorio-, röntgen- ja hammastyöskentelystä.

Teksti: Johanna Pelto-Timperi

Tutustu tästä tarinaan liittyvään tutkintoon!