Irakilaistaustainen Mohammed Alkhaleeli valmistui vajaa vuosi sitten Sataedusta toimitilahuoltajaksi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta. Nyt Mohammedilla on suunnitteilla oman yrityksen perustaminen Poriin. Mohammed palkittiin marraskuussa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n maahanmuuttajaopiskelijan stipendillä.

Mohammed kertoo saaneensa paljon positiivista palautetta stipendistä ja siihen liittyen myös kannustusta yrittäjyyteen ja jatko-opintoihin.
– Vanhempani ja sukulaiseni ovat hyvin ylpeitä minusta, Mohammed kertoo.
Mohammed aloitti opinnot opiskelemalla suomea, ja kielitaito karttuikin nopeasti. Näin hän pääsi aloittamaan ammattitutkinnon opiskelun jo puolen vuoden kuluttua.

Puhtaus- ja kiinteistöalalle hän päätyi, koska tiesi alalla olevan töitä tarjolla.
– Halusin nopeasti töihin ja tiesin, että tämä ala työllistää erittäin hyvin. Tein jo opiskeluaikana erilaisia alan työvuoroja. Ilta- ja viikonloppuvuoroista sai lisää palkkaa, mikä oli hyvä asia. Toimitilahuoltajan palkka on mielestäni hyvä.

Mohammed toteaa, että opinnot sujuivat Sataedussa hyvin ja myös nopeasti.
– Pääsin heti opintojen alussa työssäoppimaan Kessoten Harjavallan ja Kokemäen terveyskeskuksiin. Pian tein siellä myös lyhyitä sijaisuuksia ja loppuvaiheessa olin esimerkiksi äitiyslomasijaisena. Oli hyvä opiskella juuri töissä, kun sain oppia tekemällä. Se oli myös mukavaa, että työkaverit puhuivat minulle suomea. Sataedussa ja Kessoten työyhteisössä minut otettiin hienosti mukaan kaikkeen, Mohammed kertoo.

Vaikka Mohammed viihtyy hyvin nykyisessä työssään hotellien kerroshoitajana, on hän työn ohessa perustanut For Bros Parturiliikkeen, jonka on tarkoitus avautua helmikuussa 2023. Hän alkoi miettiä oman yrityksen perustamista heti Suomeen muutettuaan. Muiden töiden ohessa Mohammed on ollut myös osa-aikainen parturi.
– Minulla on monta yritysideaa mielessä, ja yksi niistä on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalta. Suomen kieltä opiskellessani tutustuin liiketoiminnan ammattitutkintoon ja osallistuin tunneille, joissa käsiteltiin asiakaspalvelua ja myyntityötä. Valmistumiseni jälkeen minua ovat yrityksen perustamisessa auttaneet Sataedun opinto-ohjaaja sekä Sataedun SataUraa-hankkeen työntekijät. Lisäksi olen saanut apua Prizztech Oy:n yrityskehittäjiltä.

Mohammed on tarttunut aktiivisesti suomen kielen opiskeluun, ammattiopintoihin ja nyt yrittäjyyteen. Hän on innostanut myös muita maahanmuuttajia opiskelemiseen. Mohammed suunnittelee vielä jatkavansa opiskelua puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla ja aikoo suorittaa tulevaisuudessa kiinteistönhoitajan tutkinnon.

Tutustu tästä tarinaan liittyvään tutkintoon!