JAMI oli hyvä ponnahduslauta ICT-asiantuntijan ammattiin

Alajärveläisen ICT-asiantuntija Ville Virtalan työpaikka on Järvinet Oy. Yhtiö vastaa yhdeksän kunnan ja neljän erilaisen kuntayhtymän ICT- ja taloushallinnon palveluista. Omistaja-asiakkaiden monimuotoiset tehtävät ja palvelut takaavat sen, että työkenttä on laaja eikä kahta samanlaista työpäivää ole.  

– Tietotekniikka on mukana lähes kaikkien kunnissa työskentelevien työssä tavalla tai toisella. Päälle tulevat heidän asiakkaansa ja esimerkiksi jokaisen oppilaitoksen jokainen oppilas. Siihen mahtuu monenlaisia tarpeita ja ratkaisuja, hän kuvaa. 

Järvinetin ICT-puolella työskentelee 11 henkilöä. Virtalan vastuualueelle kuuluvat muun muassa hankinnat ja kilpailutukset. Hän on myös ICT-puolen varaesimies.  

– Työtehtäviä voi järjestellä, ja työpäivän kulun voi rakentaa yleensä vapaasti. Päivän työlistalla voi olla esimerkiksi ison hankinnan kilpailutukseen liittyviä töitä tai vaikka uuden infotaulun käyttöönotto ja sisältöjen määrittely. 

Kaksoistutkinnon mahdollisuus toi JAMIlle  

Soinilaisjuuriselle Virtalalle on lapsesta saakka ollut selvää, että hän haluaa työskennellä tietotekniikan parissa. Koneiden maailmaan oli mukava perehtyä niitä purkamalla. Paneutuminen asiaan johti pian korjaamisen puolelle. Jo opiskeluaikanaan hän pyöritti 4H-yritystä, joka kunnosti hajonneita laitteita. 

Peruskoulun jälkeen hän haki JAMIlle opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa.  

– Opiskelupaikan ratkaisi se, että JAMIlla tarjoutui mahdollisuus kaksoistutkinnon eli myös lukion suorittamiseen. Se oli minulle tärkeää. En edes tiedä, mihin asti olisi pitänyt lähteä, jos tätä mahdollisuutta ei olisi ollut JAMIlla. 

Opintojen järjestely kahden koulun kesken sujui joustavasti. Virtala valmistui vuonna 2014.  

Nappikoulutus minulle 

Järvinetin olemassaolosta Virtala ei tiennyt ennen kuin aloitti opiskelun ja päätyi Järvinettiin ensimmäiseen työharjoitteluunsa. Sen jälkeen hän palasi taloon seuraaviin harjoitteluihin ja kesätöihin – ja työllistyi valmistuttuaan pysyvästi. 

– Samalla polulla ollaan edelleen. 

JAMIn tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto oli hänestä hyvä ponnahduslauta työelämään. 

– Se oli kyllä ihan nappikoulutus minulle. Tutkinto antoi juuri sellaiset eväät, mitä alalla tarvitsee. Koulun tarjonta vastasi hyvin työelämän tarpeita. Ihan samoja asioita tuli vastaan molemmissa. Toki alan vaatimuksiin kuuluu, että on opiskeltava koko ajan. Ala muuttuu niin lujaa, että ohjelmat, joita nyt käytetään, eivät olleet opiskeluaikanani edes olemassa. Siihen on syynsä, että meidän alamme ihmisiä sanotaan hajamielisiksi. Tietoa tulee koko ajan niin paljon, hän naurahtaa. 

Nykyistä työtään ajatellen hän pitää hyvänä asiana sitä, että opinnot antoivat perustiedot myös hankintalaista ja hankintoihin liittyvistä kysymyksistä. 

Julkinen sektori tarjoaa IT-ammattilaiselle monipuolisen tehtäväkentän 

Moni alalle valmistuva ei välttämättä hoksaa julkisen sektorin työllistymismahdollisuuksia yksityisten firmojen rinnalla. Virtala näkee, että omassa työssään hän pääsee tekemään tehtäviä monipuolisemmin kuin yritysmaailmassa on useinkaan mahdollista.  

– Yksityisellä puolella yleensä fokusoidutaan jollekin osa-alueelle. 

Omaa työpaikkaansa hän pitääkin laaja-alaisena näköalapaikkana alan kehitykseen. Pieni, mukava työyhteisö on iso plussa.  

– Kavereita on päätynyt tuhansien työntekijöiden yrityksiin. Se maailma on hyvin erilainen. 

JAMI kannattelee paikkakuntaa 

Moni Virtalan opiskelukaveri suuntasi jatko-opintoihin, joihin tutkinto on myös hyvä väylä. Jatko-opiskelua hän oli harkinnut itsekin, mutta kiinnostava työpaikka ankkuroi työelämään ja kotiseudulle. 

Virtala sanoo löytäneensä itselleen JAMIsta juuri oikean polun. Kokemuksensa perusteella hän voi ehdottomasti suositella JAMIn IT-alan perustutkintoa muillekin, joita ala kiinnostaa. Tutkinto antaa eväät moneen. 

– Mahtavaa, että tällainen koulu on olemassa. Se kannattelee paikkakuntaa, että nuoriso pysyy täällä. En tiedä, mihin olisin itsekin päätynyt, jos opiskelu olisi vienyt muualle. Mutta jos olisin lähtenyt, ei olisi varmaan tullut palattua. 

Juttu on julkaistu alun perin Järviseudun ammatti-instituutin sivuilla.

Tutustu tästä tarinaan liittyvään tutkintoon!