Lähihoitaja voi hoitaa myös suun terveyttä

Miten päädyitte opiskelemaan suunhoidon osaamisalaa?

May: Olen lapsesta asti haaveillut opiskelevani hammaslääkäriksi. En kuitenkaan saanut siihen mahdollisuutta, sillä perheemme muutti jatkuvasti maasta toiseen. Tulin nuorena Suomeen ja minulla on mennyt useampi vuosi opetellessani suomen kieltä. Keskustelimme aikuisten peruskoulussa Vaasassa silloisten opettajiemme ja kuraattorimme kanssa opintomahdollisuuksista, ja he kannustivat meitä hakemaan lähihoitajakoulutukseen suunhoidon osaamisalalle. Heillä on ollut myös iso rooli minun ja Miriamin suomen kielen oppimisessa.

Mariam: Lähdin opiskelemaan lähihoitajaksi, sillä olen tiennyt alusta asti, että haluan työskennellä tulevaisuudessa suunhoidon parissa. Alussa hieman mietin miten tulen pärjäämään, mutta olen kasvattanut paljon henkilökohtaisia taitojani ja saanut sitä kautta hurjasti rohkeutta. Minusta on ollut hauskaa työskennellä erityisesti lasten kanssa.

Mikä on ollut parasta opinnoissa?

May ja Mariam: Lähihoitajan koulutuksella on ollut todella positiivinne vaikutus meidän molempien elämään. Alussa olimme hieman huolissamme ja stressaantuneita ikäihmisten hoitamisesta, sillä meidän kulttuurissamme ikäihmisiä arvostetaan suuresti ja heidän kanssaan työskentely jännitti meitä. Olemme kuitenkin oppineet paljon ja parasta on, kun näemme hoitotilanteessa hymyn heidän kasvoillaan. Uskomme, että lähihoitajan koulutus avaa meille jatkossa monia mahdollisuuksien ovia.

Millainen on tyypillinen opiskelupäivä?

May ja Mariam: Päivät ovat olleet hyvin vaihtelevia. Yleensä aloitamme 8–9 aikaan ja lopetamme noin klo 15.30. Välillä päivät saattavat venyä myös myöhempään, riippuen vähän annetuista tehtävistä. Olemme opiskelleet eri ryhmissä, vaikka aloitimme opinnot samaan aikaan ja näin päivät ovat olleet molemmilla hieman erilaisia.

May: Aloitin alussa kaksoistutkinnon suorittamisen, mutta päätin keskeyttää sen. Ensimmäisenä vuonna meillä oli enemmän teoriaa ja kokeita, toisena vuonna oli vähän rennompaa. Kolmantena vuonna pääsimme vihdoin Mariamin kanssa samaan ryhmään. Se on antanut meille enemmän motivaatiota, kun olemme voineet opiskella yhdessä.

Mariam: Aina kun opettaja antoi meille uuden tehtävän vaikkapa hampaiden paikkaukseen liittyen, niin harjoittelimme yhdessä kotona. Käytimme avuksi tekohampaita ja kuvittelimme että se on potilas.

Millaisissa työpaikoissa olette olleet työssäoppimassa?

May: Olen työskennellyt palvelutalossa sekä alakoulun ja aikuisten peruskoulun hammashoitolassa.

Mariam: Olen työskennellyt kotihoidossa, päiväkodissa, aikuisten peruskoulussa (Vaasan opisto) ja hammashoitolassa.

Millaiset ovat tulevaisuuden suunnitelmanne?

May: Haluaisin päästä suoraan työelämään, vaikka olen suunnitellut jatkavani opintoja myös korkeakoulussa. Haaveenani on tulevaisuudessa suorittaa mahdollisesti hammaslääkärin tutkinto sekä tehdä vapaaehtoistyötä.

Mariam: Olin kesän töissä hammashoitolassa ja haluaisin myös jatkaa opintojani myöhemmin korkeakoulussa. Haaveenamme on Mayn kanssa perustaa tulevaisuudessa oma yhteinen yritys.

Kuvat: Miriam ja May Hussain

Tutustu tästä tarinaan liittyvään tutkintoon!