Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi

Millaista opiskelu tällä alalla oli?

Lähihoitajaksi opiskellessani opiskelin samalla lukiossa. Ammattikoulu ja lukio yhdistettynä tekivät sen, että koulupäivät olivat välillä todella pitkiä. Lukiossa opiskelin kaikki lukuaineet, joten ammattikoulussa opiskelin vain ammattiaineita. Normaali koulupäiväni sisälsi ammatillisia aineita ja illalla saattoi olla vielä lukiota. Teoriaopetusta oli melko paljon, mutta onneksi pääsimme kokeilemaan teoriaa myös käytännön hoitoluokissa.

Millaisia työssäoppimisjaksoja olet suorittanut?

Ensimmäinen harjoitteluni oli kasvun tukeminen ja ohjaus, jonka suoritin Otsonkallion esikoulussa.  Hoito ja huolenpitotyön harjoittelun suoritin Karhulan sairaalassa osastolla 4, jossa hoidettiin aivoverenkiertohäiriö potilaita. Kuntoutuksen harjoittelun tein tuetun palveluasumisen yksikössä Kotka-Kodissa.

Erikoistuin sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelmaan ja viimeisenä vuonna olin harjoittelussa Karhulan sairaalan osastoilla 2 ja 3. Osastolla 2 hoidettiin melko monipuolisia potilaita, kirurgisista potilaista infektiopotilaisiin. Osasto 3 oli profiloitunut syöpä- ja saattohoito-osastoksi. Viimeisen valinnaisen harjoittelun tein Karhulan kotihoidossa.

Mitä opiskelet nyt ja miten kiinnostut tämän alan opinnoista?

Opiskelen tällä hetkellä sairaanhoitajaksi Metropoliassa. Suvussani on useita hoitoalan ammattilaisia, joten sitä kautta ymmärsin hoitotyön merkityksen ja monimuotoisuuden. Jo yläasteen alussa tiesin, että haluan työskennellä hoitoalalla, jossa pääsen hyödyntämään omia vahvuuksiani.

Mikä on parasta nykyisissä opinnoissasi?

Parasta on jo olemassa olevan tiedon sekä osaamisen lisääminen ja syventäminen. Se on mahtava tunne, kun onnistuu uudessa asiassa, kuten esimerkiksi kanyloimisessa. Lisäksi harjoittelujen myötä on mielenkiintoista nähdä erilaisia paikkoja, joissa voisi mahdollisesti joskus työskennellä. Eniten oppii tekemällä ja siksi minusta harjoittelut ovat paras ja opettavaisin osa sairaanhoitaja opinnoissa.

Millaiset ovat tulevaisuudensuunnitelmasi urasi jatkoa ajatellen?

Sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen teen muutaman vuoden töitä, jonka jälkeen mahdollisesti haen opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. En vielä osaa sanoa missä yksikössä haluan työskennellä sairaanhoitajana, mutta olen varma, että se hahmottuu opintojeni edetessä.

Tällä hetkellä pidän omasta työpaikastani todella paljon, mutta tulevaisuudesta ei koskaan tiedä. Haluaisin joskus olla osana hoitotyön kehittämistä ja mahdollisesti opettaa uusia lähi- ja sairaanhoitajia. 

Kuvat: Niko Tulla

Tutustu tästä tarinaan liittyvään tutkintoon!