Luonnonvaratuottajaksi joustavasti työn ohessa

Miten kiinnostuit juuri luontoalasta?

Luonnossa liikkuminen sekä marjojen, sienten ja villiyrttien kerääminen oli pitkään ollut minulle tärkeä harrastus, josta halusin lopulta tehdä itselleni ammatin. Hain suorittamaan luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa, sillä minulla ei ole aikaisempia opintoja luontoalalta. Olen aikaisemmin toiminut sosiaalialalla ja yhteiskuntatieteiden parissa.

Luonnontuoteala tarjoaa monipuolisia ja kiinnostavia mahdollisuuksia elintarvikkeiden, käsitöiden ja hyvinvointi- sekä matkailupalvelujen parissa. Päätökseeni uranvaihdoksesta vaikutti tutkinnon ajankohtaisuuden ja monipuolisuuden lisäksi mahdollisuus opiskella joustavasti työn ohella.

Onko opiskelu vastannut odotuksiasi?

Olen ollut erittäin tyytyväinen valintaani, sillä opiskelu Kainuun ammattiopistossa on ollut mahdollista aikuisopiskelijalle joustavasti työn ohessa. Omaa opintokokonaisuutta on voinut rakentaa omia tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita vastaavaksi, valinnaisten tutkinnon osien kautta ja valitsemalla tutkinnonosia toisesta perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta. Itse suoritin osiota esimerkiksi luontoalan ammattitutkinnosta, keruutuoteneuvojaksi pätevöityäkseni.

Lisäksi olen halunnut hyödyntää aikaisempia artesaaniopintojani ja suuntautua kädentaidoissa ohjaamiseen ja luonnontuotteiden käyttöön koriste- ja käsitöissä. Parasta opinnoissa on luonnossa liikkumisen lisäksi, vinkkien ja opiskelukokemusten jakaminen yhtä vahvasti luonnosta inspiroituvien kanssaopiskelijoiden kanssa.

Millainen on tyypillinen opiskelupäiväsi?

Tyypillinen opiskelupäiväni saattaa olla etäopiskelua. Päivä voi pitää sisällään esimerkiksi teorialuennon verkossa ja itse laaditun keruukalenterin mukaan luonnontuotteiden keruuta luonnosta ja niiden jatkokäsittelyä sekä tuotteistamista. Lähipäivinä esimerkiksi liikumme maastossa ryhmänä ja valmistamme jatkojalosteita koulun tuotekehityskeittiössä.

Opintojen ansiosta olen oppinut toimimaan myös itselleni uusissa ympäristöissä, kuten tuotantopuutarhalla ja tuotekehityskeittiössä.

Millaisissa työpaikoissa olet ollut työssäoppimassa?

Olen suorittanut yhden työssäoppimisjakson koulun puutarhalla. Harjoittelu liittyi valinnaiseen tutkinnon osaan: Luonnontuotekasvien viljeleminen. Olen myös pyrkinyt tekemään näyttöjä työelämäyhteistyössä, kuten keräämällä villiyrttejä sopimuksella luonnontuotealalla toimivalle yritykselle.

Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on?

Aion työllistää itseni luonnontuotealalla yrittäjänä. Olen suuntautunut luonnontuotteiden hyödyntämiseen käsityömateriaalina ja valmistan luonnonkasveilla värjättyjä ekologisia Outa by Ronja tekstiilejä bioluksus-hengessä ja tarjoan ohjausta luonnonvaraisten värikasvien käyttöön.

Kuvat: Ronja Kuokkanen

Tutustu tästä tarinaan liittyvään tutkintoon!