Opiskeleminen on mun juttu

Naser Husseini opiskeli kaksoistutkinnon ja valmistui ylioppilaaksi syksyllä. Jo viime keväänä hän sai päätökseen pintakäsittelyalan perustutkinnon opinnot ja valmistui maalariksi Gradiasta. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry palkitsi Naserin loppuvuodesta maahanmuuttajaopiskelijan stipendillä.

Naserin opintopolku on ollut haasteellinen, mutta hän on ylittänyt vaikeudet energisyytensä ja valtavan opiskelumotivaationsa avulla. Kun Naser aloitti opintonsa seitsemän vuotta sitten, hän puhui vain persiaa ja oli käynyt pari vuotta koulua.
– Oli suuri kunnia saada stipendi, se tuli ihan yllätyksenä. Unelmoin jo lapsena, että saan opiskella. Kun tulin Suomeen Afganistanista, minulla oli suunnitelma, että kymmenessä vuodessa olen valmistunut yliopistosta tai ammattikorkeasta. Nyt se oli mahdollista. Opiskeleminen on mun juttu, Naser kertoo.

Naser opetteli ensin suomen kielen ja suoritti peruskoulun. VALMAssa hän mietti puolisen vuotta, mikä voisi olla hänen ammattinsa, ja päätyi maalarin opintoihin, koska rakennusala oli tuttu.

Kahden tutkinnon opiskelu oli selvä valinta, sillä Naserilla on tarkoituksena jatkaa opintoja perustutkinnon jälkeen. Hän saikin viime keväänä opiskelupaikan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan insinööriopintoihin, mutta ei voinut aloittaa niitä.

Naser on nyt töissä, jotta voi tukea Afganistanissa olevaa perhettään taloudellisesti. Hänellä on kuitenkin suunnitelmissa hakea yhteishaussa joko energia- ja ympäristötekniikan tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alan insinööriopintoihin. Tavoitteena saada ammatti, johon työllistyy hyvin.

Kaksoistutkinnon tekeminen oli välillä vaikeaa, mutta Naser opiskeli esimerkiksi lukion englantia vapaa-ajalla erilasten sovellusten avulla. Välillä hän kävi myös iltalukiossa opiskelemassa lukioaineita. Naser kertookin, että arvosanat paranivat koko ajan. Tästä hän antaa kiitosta niille opettajille, jotka jaksoivat kannustaa häntä jatkamaan. Pärjääminen vaati Naserin mukaan aktiivisuutta, opintoihin tarttumista ja oma-aloitteisuutta.
– Kaksoistutkinnossa näki välillä myös työelämää. Se toi vaihtelua. Opiskelun alussa ensimmäinen lukiovuosi meni ihan ohi, kun en osannut kieltä ja olin valinnut liikaa opintoja. Toisena vuotena sain opiskelun käyntiin ja aloin edetä tutkinnossa.

Vaikka opiskelu on vienyt Naserilta paljon aikaa, on hän ehtinyt olla monissa maahanmuuttajanuoriin liittyvissä projekteissa mukana. Hän kannustaa niin maahanmuuttajanuoria kuin kaikkia muitakin nuoria tarttumaan mahdollisuuksiin ja ottamaan myös riskejä.
– Unelmien toteutuminen vaatii sataprosenttista yrittämistä, Naser toteaa.

Tutustu tästä tarinaan liittyvään tutkintoon!