Teemu Hotari aloitti hiusalan opinnot tammikuussa 2019 ammattiopisto Riveriassa Joensuussa, mutta siirtyi seuraavana syksynä oppisopimusopiskelijaksi. Se tuntui järkevältä ratkaisulta, kun opinnoissa alkoi häntä itseään kiinnostava aihealue eli parturipalvelut. Teemu suorittaa oppisopimusopintonsa miesten parturiliike Mroomissa.

– Opin parhaiten kentällä käytännön työssä, kun saan toteuttaa itseäni.

Teemun opintopolkua on muokattu opintojen aikana. Hän aloitti hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittamisen kampaajantyön osaamisalalla, mutta oppisopimuksen edetessä opinnot suuntautuivat parturityön osaamisalaan ja parturin ammattiin. Teemun mielestä hän on voinut suunnitella opintojaan joustavasti ja myös kiinnostuksen mukaan. Opettajat tukivat esimerkiksi päätöstä oppisopimukseen siirtymisestä. Ohjausta hän on saanut niin lähi- kuin etäopetuksenakin.

– Ammattiopisto antaa hyvän pohjan pärjätä työelämässä. Ammattiopistossa oppii monet leikkuu- ja kampauksentekotavat, tuotteiden käytön ja soveltamisen. Parturin työ on asiakaspalvelupainotteista, ja kaikki työ tehdään asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.

Teemu suosittelee hiusalaa ja oppisopimusopiskelua. Hän näkee alalla hyvät mahdollisuudet esimerkiksi näytteiden tekemiseen, ja parhaimmillaan opintojen aikainen työskentely voi poikia työpaikan valmistumisen jälkeen. Teemu on itse saanut jo vakituisen työpaikan.

Tutustu tästä tarinaan liittyvään tutkintoon!