Välinehuoltajan työ vaatii tarkkuutta

Miten valitsit oman alasi?

Kiinnostuin välinehuoltoalasta siviilipalveluksen aikana, kun suoritin työpalvelujakson Oulun yliopistollisen sairaalan välinehuoltokeskuksessa. Positiiviset kokemukset ja hyvät työllistymismahdollisuudet saivat hakeutumaan alalle.

Onko opiskelu vastannut odotuksiasi?

Parasta välinehuoltajan opinnoissa on ollut työpaikkakeskeinen oppiminen. Opintojen aikana meillä on useita työpaikalla järjestettäviä työssäoppimisjaksoja. Olen suorittanut osan opinnoista koulutussopimuksen avulla.

Millainen on tyypillinen opiskelupäiväsi?

Opiskelupäivät ovat hyvin vaihtelevia. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ulkopuolella päivät voivat olla hyvin teoriapainotteisia tai esimerkiksi koulun välinehuoltotiloissa tapahtuvaa käytännön työn harjoittelua ryhmissä.

Mitä muuta olet oppinut kuin omaan ammattiin liittyviä taitoja?

Haluan omalta osaltani lisätä tietoutta välinehuoltajan työstä ja näin myös lisätä alan arvostusta. Välinehuoltajan työ on monipuolista ja tarkkuutta vaativaa. Välinehuolto on myös sairaalan toiminnan kannalta välttämätöntä. Vaikka se on sairaalan ulkopuolelle hyvinkin näkymätöntä, on työ hyvin tärkeää infektioiden torjunnan ja potilasturvallisuuden näkökulmista.

Millaisissa työpaikoissa olet ollut työssäoppimassa?

Olen suorittanut suurimman osan työssäoppimisjaksoistani Oulun yliopistollisen sairaalan välinehuollon eri pisteissä, koska se oli minulle tuttu paikka. Kävin myös yhden jakson uudessa Kainuun keskussairaalassa, jotta osaisin katsoa tutun ympäristön toimintaa uudesta näkökulmasta.

Millaiset ovat tulevaisuudensuunnitelmasi?

Minulla on jo työpaikka tiedossa. Haaveissa on jatkaa kouluttautumista myös ylemmälle tasolle. Välinehuoltoalan koulutus antaa hyvän pohjan esimerkiksi sote-alan jatkokoulutukseen.

Teksti: PäiviSavolainen

Tutustu tästä tarinaan liittyvään tutkintoon!